Imatges

aurea

aurea (Russula)

Fotografia: Pers.