Imatges

filamentosus

filamentosus (Paxillus)

Fotografia: Fr.