Imatges

lilacina

lilacina (Lepiota)

Fotografia: Foto de Carlos Cortés