Imatges

Josep Labranya

Fistulina hepatica

Fotografia de Josep Labranya

Carlos Cortés

Fibulomyces mutabilis

Fotografia de Carlos Cortés

Carlos Cortés

Fomitopsis pinicola

Fotografia de Carlos Cortés

Carlos Cortés

Fuligo septica

Fotografia de Carlos Cortés