Imatges

infula

infula (Gyromitra)

Fotografia: (Schaeff.) Quél.