Imatges

esculenta

esculenta (Gyromitra)

Fotografia: (Pers.) Fr.