Imatges

cistophyllum

cistophyllum (Entoloma)

Fotografia: Foto de Carlos Cortés