Imatges

batschiana

batschiana (Ciboria)

Fotografia: Foto de Josep Labranya