Imatges

citrina

citrina (Amanita)

Fotografia: (Sch.) Pers.